ინტელექტუალური კონკურსი "ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას"

სტუდენტური ლიგა

ნახატები ბიბლიურ თემებზე

საბავშვო წიგნის ფესტივალი

რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში

შემეცნებითი საუბრები

შემეცნებითი სასკოლო კლუბი

 

 

ინტელექტუალური კონკურსი „ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“

2 0 1 5 - 2 0 1 6

დაწვრილებით...

 

2015 წლის 9 ოქტომბერს, 15:30 სთ-ზე, საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრში განახლდება შემეცნებითი საუბრები

დაწვრილებით...

 

ინტელექტუალური კონკურსი

"ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას"

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

 

დაწვრილებით...

 

საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის პროექტი “შემეცნებითი სასკოლო კლუბი“

დაწვრილებით...

 
სიახლეების არქივი...