სასკოლო-პრაქტიკული კონფერენცია „რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში“

 

დაწვრილებით...

 


ინტელექტუალური კონკურსი
ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას
2 0 1 7 - 2 0 1 8
განაცხადი სარაიონო ეტაპისათვის

დაწვრილებით...

 

ნახატები ბიბლიურ თემებზე

დაწვრილებით...

 

2017 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში გამართული ღონისიებები

 

დაწვრილებით...

 

საბავშვო წიგნის IV ფესტივალი

დაწვრილებით...