კონკურსი "ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას"
ზონალური ეტაპის შედეგები

16 აპრილი - კახეთი
უფროსი ასაკობრივი ჯგუფი


1. ახმეტა N 1 სჯ. სკ. - "ემანუელი" - 12 ქ.
2. დედოფლისწყარო. N 2 სჯ. სკ. - "გრაალის მცველნი" 18 ქ.
გამარჯვებული გუნდი - "გრაალის მცველნი " - 18 ქულა. შემდეგ ეტაპზე გადავიდა +1 ქულით.
გუნდი - " ემანუელი " - გადავიდა სანუგეშო ეტაპზე


უმცროსი ასაკობრივი ჯგუფი


1. საგარეჯო. N 4 სჯ. სკ. - "ბეთლემი" 12 ქ.
2. საგარეჯო. სოფ. ნინოწმინდის სჯ. სკ. - "ემანუელი" - 10 ქ.
გამარჯვებული გუნდი - "ბეთლემი" - 12 ქულა. შემდეგ ეტაპზე გადავიდა +1 ქულით.
გუნდი - " ემანუელი " - შემდეგ ეტაპზე გადავიდა -1 ქულით.


17 აპრილი - სამცხე-ჯავახეთი
უფროსი ასაკობრივი ჯგუფი


1. ახალციხე. სოფ. ტყემლანის სჯ. სკ. - "საკმეველი" - 5 ქ.
2. ახალციხე. . სოფ. ჭვინთის სჯ. სკ. - "ქართლოსიანნი" - 12 ქ.
3. ქარელის წმ. გიორგი მთაწმინდელის სახ. გიმნ. - "ზანდუკი" - 26 ქ.
გამარჯვებული გუნდი - "ზანდუკი" - 26 ქულა. შემდეგ ეტაპზე გადავიდა +1 ქულით.
გუნდი - "ქართლოსიანნი" - გადავიდა სანუგეშო ეტაპზე


უმცროსი ასაკობრივი ჯგუფი


1. ადიგენი. სოფ. კახარეთის სჯ. სკ. - "ბეთლემი" - 8 ქ.
2. ხაშური სოფ. ტკოცა - "მოციმციმე ვარსკვლავი" - 7 ქ.
გამარჯვებული გუნდი - "ბეთლემი" - 8 ქულა. შემდეგ ეტაპზე გადავიდა +1 ქულით.
გუნდი - "მოციმციმე ვარსკვლავი" - შემდეგ ეტაპზე გადავიდა 0 ქულით.


18 აპრილი - თბილისი
უფროსი ასაკობრივი ჯგუფი.


1. N 47 სჯ. სკ. - "იაფეტელები" - 7 ქ.
2. N 183 სჯ. სკ. - "ბაბილონი" - 3 ქ.
3. ნიკ. ბაგრატიონის სახ. თავადაზ. სკოლა-ლიცეუმი - "სამეფო გვირგვინი" 7 ქ.
4. N 191 სჯ. სკ. - "სტიქაროსნები" - 23 ქ.
5. N 85 სჯ. სკ. - "იბერია" - 12 ქ.
6. N 18 სჯ. სკ. - "კრიალოსანი" - 4 ქ.
გამარჯვებული გუნდი - "სტიქაროსნები" 23 ქულა. შემდეგ ეტაპზე გადავიდა +1 ქულით.
გუნდი - "იბერია" - გადავიდა სანუგეშო ეტაპზე


უმცროსი ასაკობრივი ჯგუფი


1. N 195 სჯ. სკ. - "თევზი" - 7 ქ.
2. N 191 სჯ. სკ. - "ქრისტეს გზა" - 21 ქ.
3. N 215 სჯ. სკ. - "მრწამსი" - 4 ქ.
4. N 18 სჯ. სკ. - "კრიალოსანი" - 7 ქ.
გამარჯვებული გუნდი - "ქრისტეს გზა" - 21 ქულა. შემდეგ ეტაპზე გადავიდა +1 ქულით


19 აპრილი - ქვემო ქართლი. რუსთავი
უფროსი ასაკობრივი ჯგუფი


1. რუსთავის N 4 სჯ.სკ. - "ალილუია" - 32 ქ.
2. რუსთავის N 22 სჯ.სკ. - "სათნოება" - 29 ქ.
3. თეთრიწყაროს რ-ნი სოფ. კოდის სჯ.სკ. - "ქორონიკონი
გამარჯვებული გუნდი - "ალილუია" 32 ქულა. შემდეგ ეტაპზე გადავიდა +1 ქულით.
გუნდი - "სათნოება" - შემდეგ ეტაპზე გადავიდა -2 ქულით


უმცროსი ასაკობრივი ჯგუფი


1. რუსთავის N 18 სჯ.სკ. - "ჯვარი ვაზისა" 23 ქ.
2. წალკის N 2 სჯ.სკ - "კლდეკარი"
3. თეთრიწყაროს რ-ნი სოფ. სამღერეთის სჯ.სკ. - "ტბელი"
გამარჯვებული გუნდი - "ჯვარი ვაზისა" 23 ქულა. შემდეგ ეტაპზე გადავიდა +1 ქულით.


19 აპრილი ლეჩხუმი - ცაგერის გიმნაზია
უფროსი ასაკობრივი ჯგუფი


1. ცაგერის წმ. ილია მართლ ის სახ. გიმნაზია - "ბოანერგეს" - 17 ქ.
2. ცაგერის სჯ. სკ. - "ემანუელი" - 12 ქ.
გამარჯვებული გუნდი - " ბოანერგეს " - 17 ქულა. შემდეგ ეტაპზე გადავიდა +1 ქულით.
გუნდი - " ემანუელი" - გადავიდა სანუგეშო ეტაპზე


20 აპრილი ლენტეხი. ხელედი.
უმცროსი ასაკობრივი ჯგუფი


1. ლენტეხი. ხელედის სჯ. სკ. - "ემანუელი" 14 ქ.
2. ცაგერის წმ. ილია მართლის სახ. გიმნაზია - "კირიე ელეისონ" 15 ქ.
გამარჯვებული გუნდი - " კირიე ელეისონ" 15 ქულა. შემდეგ ეტაპზე გადავიდა +1 ქულით.
გუნდი - "ემანუელი" - შემდეგ ეტაპზე გადავიდა 0 ქულით


20 აპრილი - მცხეთა-მთიანეთი
უფროსი ასაკობრივი ჯგუფი


1. მცხეთა. სოფ. მუხრანის N 1 სჯ. სკ. - "კიდობანი" 17 ქ.
2. თიანეთი. სოფ. ახალსოფლის სკ. - "ემანუელი" 8
3. თიანეთი. სოფ. ზარიძეების სკ. - "ალილო" 6
გამარჯვებული გუნდი - "კიდობანი" - 17 ქულა. შემდეგ ეტაპზე გადავიდა +1 ქულით.