3 სექტემბერს, საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის დარბაზში მოეწყო წიგნის "ურთიერთარს სიმძიმე იტვირთეთ"_ წარდგინება.

მოწვეულ მღვდელმსახურებს და სტუმრებს საჩუქრად ახლად გამოცემული წიგნები გადაეცათ.

წიგნი მომზადდა საქართველოს საპატრიარქოს ახალგაზრდულ ცენტრში და გამოიცა world-vision-ის ხელშეწყობით.

 

 

 SemoqmedebiTi