ინტელექტუალური კონკურსი "ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას"

2014-2015

 


 

ინტელექტუალური კონკურსი "ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას"

ინტელექტუალური კონკურსიჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიასსტუდენტური ლიგა

"ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას" _ ზონალური ეტაპის შედეგები

"ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას" _ სარაიონო ეტაპის შედეგები

ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას

 

ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას (სტუდენტური)

 

ფინალში მონაწილე უმცროსი ასაკის გუნდები

 

 


ფინალში მონაწილე უფროსი ასაკის გუნდები


ნახევარფინალი 2011- 2012

 ნახევარფინალში მონაწილე გუნდები 2011-2012

 

 


 

 

 

სანუგეშო ფინალი 2011 - 2012 წელი


სანუგეშო ფინალში მონაწილე უმცროსი ასაკის გუნდები
სანუგეშო ფინალში მონაწილე უფროსი ასაკის გუნდები

 

 


 

ზონალური ეტაპის შედეგები 2011 - 2012 წელი

 

სანუგეშო-ზონალურ ეტაპზე მონაწილე უმცროსი ასაკის გუნდები
სანუგეშო-ზონალურ ეტაპზე მონაწილე უფროსი ასაკის გუნდები


 

სარაიონო ეტაპის შედეგები 2011 - 2012 წელი
 

სარაიონო ეტაპზე მონაწილე გუნდები და სკოლები 2011-2012

 

 


 

სასკოლო ეტაპზე მონაწილე გუნდები  2011-2012


 

ინტელექტუალური  კონკურსი " ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას" დებულება 2011-2012


განცხადება სასკოლო 2011-2012

 

 

 

არქივი