„ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“   -  2023 წ.  

 

I I I  ეტაპზე   გდასული გუნდები

 

თბილისი

 

უფროსი ას. ჯგ.

1)   თბილისის  N 103   საჯ. სკ.  -  „იორდანე“ - 12 ქ.  (სანუგეშო)          

2)  ადიგენი.   სოფ. არალის სჯ. სკ.  „ირმისა“ - 14 ქ.  (სანუგეშო)

3)   დედოფლისწყაროს წმ. ვახტანგ გორგასლის სახ. მართლმ. სკ.  „გორგასლიანი“  - 26 ქ. (+1)

                               

უმცროსი ას. ჯგ.

1)  თბილისის  ქართულ-ინგლისური სკ. „ბრიტანიკა“   -  „გონების ხმა“  - 21 ქ. (+1)

 

 

ქვემო ქრთლი

I  თამაში ---------

უფროსი ას. ჯგ.

რუსთავის N4  საჯ. სკ-ის გუნდები:                                                                                      

1)  „წყალობა“ - 17 ქ.  (სანუგეშო)

2)  „ძლევაი“ - 33 ქ.  (+1)                               

3) „მადლი“ - 16 ქ.  (სანუგეშო)                                 


4)  რუსთავის  სიონთან არსებული სკ. „მთაწმინდელი“  -  „აღმოსავლეთის ვარსკვლავი“  - 23 ქ.  (-2)

5)  რუსთავის   N22  საჯ. სკ.  - 26 ქ.  (-2)


უმცროსი ას. ჯგ.

რუსთავის N4  საჯ. სკ-ის გუნდები: 

1) „ცისკარი“ - 19 ქ.  (სანუგეშო)                

2) „კარიბჭე“ - 30 ქ.  (+1)                     

3)  რუსთავის   N22  საჯ. სკ.  -  „ფსალმუნნი  - 22 ქ.  (-2)


 

I I  თამაში  --------

უფროსი ას. ჯგ.

1) რუსთავის  N11  საჯ. სკ. - „მშვიდობა“ - 14 ქ.  (სანუგეშო)

2) რუსთავის  N7  საჯ. სკ.   - „ემანუელი“ - 28 ქ.  (+1)

3)  ბოლნისის  N1  საჯ. სკ.  - „სიონი“ - 20 ქ.  (-2)

                           

უმცროსი ას. ჯგ.


1) რუსთავის  N7  საჯ. სკ.    - „ნათელი“ - 22 ქ.  (-1)

2) რუსთავის  N5  საჯ. სკ.    - „კანდელი“ - 24 ქ.  (+1)

 

სამეგრელო

უფროსი ას. ჯგ.

1) ზუგდიდის N2  საჯ. სკ.  - „ჯვარი მძლეველი“  - 24 ქ.  (+1)

2) წალენჯიხა. სოფ. ფახულანის საჯ. სკ. -  „კელაპტარი“  - 12 ქ.  (სანუგეშო)

 

უმცროსი ას. ჯგ.

1) ხობი. სოფ. პირველი მაისის საჯ. სკ  - „ედემი“ - 13 ქ.  (სანუგეშო)

2) მესტიის სკოლა-გიმნაზია  -  „ოსანა“ - 28 ქ.  (+1)

 

 

ცაგერი-ლენტეხი

 

უფროსი ას. ჯგ.

1) ცაგერის წმ. ილია მართლის სახ. გიმნაზია -  „აღმსარებელი“ - 25 ქ.  (+1)

2)  ლენტეხი. სოფ. ჩოლურის საჯ. სკ. - „ჯვარი მძლეველი“ - 12 ქ.  (სანუგეშო)

 

უმცროსი ას. ჯგ.

1)  ცაგერის წმ. ილი მართლის სახ. გიმნაზია  - „ემანუელი“ (+1)

 

 

მესტია

უფროსი ას. ჯგ.

1) მესტიის სკოლა-გიმნაზია  -  „ადონაი“  - 27 ქ.  (+1)

 

გურია

უფროსი ას. ჯგ.

1) ჩოხატაურის ყოვლადწმ. ღვთისმშობლის სახ. სამრ. სკ. – „XI ჟამის მუშაკნი“ - 31 ქ.  (+1)

2)  ქობულეთის წმ. კირიონ II სახ. საგანმან.  მართლმ.  ცენტრი -  „ივერონი“ - 29 ქ.  (-1)

 

უმცროსი ას. ჯგ.

1) ჩოხატაურის ყოვლადწმ. ღვთისმშობლის სახ. სამრ. სკ. „მოწყალე სამარიტელი“ - 26 ქ.  (+1)

                                               

 

იმერეთი

უფროსი ას. ჯგ.

1) სამტრედიის  წმიდა ნაზარი ლჟავას სახ. მართლმ. სკ.  - „ელ-როი“ -  26 ქ.  (+1)

2) ხარაგაულის წმ. ანდრია პირველწ. სახ. გიმნაზია -  „რკინის ჯვარი“ - 14 ქ.  (სანუგეშო)

3)  თერჯოლა.  სოფ. ახალთერჯოლის   საჯ. სკ. - „ლაზარე“ - 13 ქ.  (სანუგეშო)

 

უმცროსი ას. ჯგ.

1) სამტრედიის  წმიდა ნაზარი ლჟავას სახ. მართლმ. სკ   - „ალილუია“ - 16 ქ.  (სანუგეშო)

2) ხონის ტექ-შემოქმედების გიმნაზია - „იმედი“ - 24 ქ.  (0)

3) ვანის წმ.  ნინოს სახ.  მართლმად. გიმნაზია  - „ელ-შადაი“ - 25 ქ.  (+1)

4) საჩხერე. სოფ. გორისის  საჯ. სკ. - „გულანი“ - 12 ქ.  (სანუგეშო)

 

 

კახეთი

უმცროსი ას. ჯგ.

1)   დედოფლისწყაროს წმ. ვახტანგ გორგასლის სახ. მართლმ. სკ.  „გორგასლიანი“  - 19 ქ.  (+1)

2)   საგარეჯოს  N4 საჯ. სკ.   „ნოეს კიდობანი“ - 13 ქ.  (სანუგეშო)

 

 

 

 „ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“   -  2023 წ.  

I I  ეტაპის   შედეგები

 

თბილისი

 

უფროსი ას. ჯგ.

     1)   თბილისის  N 11  საჯ. სკ.  -  „ბეთლემი“  - არ გამოცხადდა

    2)   თბილისის  N 103   საჯ. სკ.  -  „იორდანე“ - 12 ქ.  (სანუგეშო)          

    3)  ადიგენი.   სოფ. არალის სჯ. სკ.  „ირმისა“ - 14 ქ.  (სანუგეშო)

     4)   დედოფლისწყაროს წმ. ვახტანგ გორგასლის სახ. მართლმ. სკ.  „გორგასლიანი“  - 26 ქ. (+1)

                               

უმცროსი ას. ჯგ.

    1)  თბილისის  N 11  საჯ. სკ.  -  „ბეთლემი“  - არ გამოცხადდა

    2)  თბილისის  N 62  საჯ. სკ.  -  „ანგელოზები“ - 6  ქ. 

    3)  თბილისის  ქართულ-ინგლისური სკ. „ბრიტანიკა“   -  „გონების ხმა“  - 21 ქ. (+1)

    4)  თბილისის  წმ. თამარ მეფის სახ. გიმნაზია.  -  „არსიანი“ - 7 ქ.

    5)  მცხეთა.  სოფ. პატარა ქანდას  საჯ.  სკ.  -  „სამყარო“ - 3 ქ.       

6)  ადიგენი.  სოფ. უდეს საჯ. სკ. „ბუზმარეთი“     - 10 ქ.                                          

 

 

ქვემო ქრთლი

 

I  თამაში

უფროსი ას. ჯგ.

რუსთავის N4  საჯ. სკ-ის გუნდები:                                                                              

1)  „წყალობა“ - 17 ქ.  (სანუგეშო)

2)  „ძლევაი“ - 33 ქ.  (+1)                        

3) „მადლი“ - 16 ქ.  (სანუგეშო)                       


4)  რუსთავის  სიონთან არსებული სკ. „მთაწმინდელი“  -  „აღმოსავლეთის ვარსკვლავი“  - 23 ქ.  (-2)

5)  რუსთავის   N22  საჯ. სკ.  - 26 ქ.  (-2)


უმცროსი ას. ჯგ.

რუსთავის N4  საჯ. სკ-ის გუნდები: 

1) „ცისკარი“       - 19 ქ.  (სანუგეშო)           

2) „კარიბჭე“ - 30 ქ.  (+1)           

3)  რუსთავის   N22  საჯ. სკ.  -  „ფსალმუნნი  - 22 ქ.  (-2)


4)  რუსთავის   N2  საჯ. სკ.  -  „სანთელ-საკმეველი“  - 4 ქ. 

 

I I  თამაში 

უფროსი ას. ჯგ.

1) რუსთავის  N17  საჯ. სკ. - „გოთუელები“ - 6 ქ. 

2) რუსთავის  N11  საჯ. სკ. - „მშვიდობა“ - 14 ქ.  (სანუგეშო)

3) რუსთავის  N7  საჯ. სკ.   - „ემანუელი“ - 28 ქ.  (+1)

4)  ბოლნისის  N1  საჯ. სკ.  - „სიონი“ - 20 ქ.  (-2)

                           

უმცროსი ას. ჯგ.


1) რუსთავის  N11  საჯ. სკ.    - „მსოფლიოს მერვე საოცრება“ - 9 ქ.

2) რუსთავის  N7  საჯ. სკ.    - „ნათელი“ - 22 ქ.  (-1)

3) რუსთავის  N5  საჯ. სკ.    - „კანდელი“ - 24 ქ.  (+1)

4)  ბოლნისის  N1  საჯ. სკ.  - „ბოლნელი“ - 11 ქ.     

 

 

სამეგრელო

 

უფროსი ას. ჯგ.

1) ზუგდიდის N2  საჯ. სკ.  - „ჯვარი მძლეველი“  - 24 ქ.  (+1)

2)  ზუგდიდი. სოფ. კახათის წმ. გიორგის სასულიერო გიმნაზია - „მადლი“ – 9 ქ.

3) მარტვილი. სოფ. სალხინოს  წმ. ამბროსი ხელაიას სახ. სკ. - „მერანი“ – 4 ქ.

4)  წალენჯიხა. სოფ. ეწერის საჯ. სკ. - „გეთსამანია“ – 5 ქ.

5) წალენჯიხა. სოფ. ფახულანის საჯ. სკ. -  „კელაპტარი“  - 12 ქ.  (სანუგეშო)

 

უმცროსი ას. ჯგ.

1) ზუგდიდის N2  საჯ. სკ.  -  „მტრედები“    - 11 ქ.

2)  ზუგდიდი. სოფ. კახათის წმ. გიორგის სასულიერო გიმნაზია - „მრწამსი“ – 4 ქ.

3) მარტვილი. სოფ. სალხინოს  წმ. ამბროსი ხელაიას სახ. სკ. - „კიდობანი“ – 0 ქ.

4) წალენჯიხა. სოფ. ეწერის საჯ. სკ.  - „სერობა“ - 3 ქ.

5) აბაშა. სოფ. საუნჯის  საჯ. სკ.  - „ანი და ჰოე“ - 9 ქ.

6) ხობი. სოფ. პირველი მაისის საჯ. სკ   - „ედემი“ - 13 ქ.  (სანუგეშო)

7) მესტიის სკოლა-გიმნაზია  -  „ოსანა“ - 28 ქ.  (+1)

 

 

ცაგერი-ლენტეხი - რაჭა

 

უფროსი ას. ჯგ.

1) ცაგერის წმ. ილია მართლის სახ. გიმნაზია -  „აღმსარებელი“ - 25 ქ.  (+1)

2)  ლენტეხი. სოფ. ჩოლურის საჯ. სკ. - „ჯვარი მძლეველი“ - 12 ქ.  (სანუგეშო)

 

უმცროსი ას. ჯგ.

1)  ცაგერის წმ. ილი მართლის სახ. გიმნაზია  - „ემანუელი“ (+1)

2)  ონი.  სოფ. გლოლის საჯ. სკ.   „კანდელი“  -  არ გამოცხადდა

 

 

მესტია

უფროსი ას. ჯგ.

1) მესტიის სკოლა-გიმნაზია  -  „ადონაი“  - 27 ქ.  (+1)

2) მესტია.  სოფ. ხაიშის საჯ. სკ.  -  „შობის ვარსკვლავი“ – 10 ქ.

3) მესტია.  სოფ. მუჟალის  საჯ. სკ.  -  „ლამარია“ - 10 ქ.

 

 

გურია

უფროსი ას. ჯგ.

1) ჩოხატაურის ყოვლადწმ. ღვთისმშობლის სახ. სამრ. სკ. – „XI ჟამის მუშაკნი“ - 31 ქ.  (+1)

2) ლანჩხუთი.  სოფ. წყალწმინდის სჯ. სკ. - „ელია“  - არ გამოცხადდა

3ქობულეთის წმ. კირიონ II სახ. საგანმან.  მართლმ.  ცენტრი -  „ივერონი“ - 29 ქ.  (-1)

 

უმცროსი ას. ჯგ.

  1) ჩოხატაურის ყოვლადწმ. ღვთისმშობლის სახ. სამრ. სკ. „მოწყალე სამარიტელი“ - 26 ქ.  (+1)

2) ლანჩხუთი. სოფ. ახალსოფლის საჯ. სკ. – „შუქურა“ - 2 ქ. 

                                               

 

 

იმერეთი

უფროსი ას. ჯგ.

1) სამტრედიის  წმიდა ნაზარი ლჟავას სახ. მართლმ. სკ.  - „ელ-როი“ -  26 ქ.  (+1)

2) ხარაგაულის წმ. ანდრია პირველწ. სახ. გიმნაზია -  „რკინის ჯვარი“ - 14 ქ.  (სანუგეშო)

3)  თერჯოლა.  სოფ. ახალთერჯოლის   საჯ. სკ. - „ლაზარე“ - 13 ქ.  (სანუგეშო)

4) წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზი  – „ჯვაროსნები“ - არ გამოცხადდა

 

უმცროსი ას. ჯგ.

1) სამტრედიის  წმიდა ნაზარი ლჟავას სახ. მართლმ. სკ   - „ალილუია“ - 16 ქ.  (სანუგეშო)

2) ხონის ტექ-შემოქმედების გიმნაზია - „იმედი“ - 24 ქ.  (0)

3) ვანის წმ.  ნინოს სახ.  მართლმად. გიმნაზია  - „ელ-შადაი“ - 25 ქ.  (+1)

4) საჩხერე. სოფ. გორისის  საჯ. სკ. - „გულანი“ - 12 ქ.  (სანუგეშო)

5) ჭიათურის   წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. მართლმ. სკ. - „ათინათი“ - არ გამოცხადდა

6) წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზია – „ივერონი“ - არ გამოცხადდა

                       

 

კახეთი

უმცროსი ას. ჯგ.

1)   დედოფლისწყაროს წმ. ვახტანგ გორგასლის სახ. მართლმ. სკ.  „გორგასლიანი“  - 19 ქ.  (+1)

2)   საგარეჯო. სოფ. დიდი ჩაილურის  საჯ. სკ. -  „ნოეს კიდობანი“ - 1 ქ.

3)   საგარეჯოს  N4 საჯ. სკ.   „ნოეს კიდობანი“ - 13 ქ.  (სანუგეშო)

 

 

 

 

ინტელექტუალური  კონკურსი

„ჩვენ  ვსწავლობთ  ბიბლიას“

2 0 2 2 - 2 0 2 3    სასწავლო წელი

 

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი,  განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით, აცხადებს განაცხადების მიღებას   ინტელექტუალური კონკურსის  -  „ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“   სარაიონო ეტაპისთვის.

• მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ნებისმიერი სკოლის მოსწავლეს;

•  კონკურსი გაიმართება ორ ასაკობრივ ჯგუფში:  V-VIII   და  IX-XII კლასის მოსწავლეებში;

•  თითოეული გუნდი შედგება  4  ძირითადი და  2  სათადარიგო წევრისგან;

•  თითოეულ გუნდს ჰყავს მხარდამჭერები, რომლებიც შეასრულებენ ქართულ ხალხურ სიმღერასა და საგალობელს;

•  მხარდამჭერთა ჯგუფი ყალიბდება იმავე სკოლის მოსწავლეებით, რომლითაც დაკომპლექტებულია მოასპარეზე  გუნდი.

•    კონკურსი  ტარდება ხუთ ეტაპად:

1. სასკოლო;

2. სარაიონო;

3. ზონალური;

4. ნახევარფინალი;

5. ფინალი

ასევე ჩატარდება სანუგეშო ეტაპები, რომელიც გულისხმობს შემდეგ ეტაპზე გადასვლის შესაძლებლობას (იხ. კონკურსის დებულება).

 

• თითოეულმა გუნდმა უნდა წარმოადგინოს განაცხადი, რომელშიც მითითებული იქნება:

1)  სკოლის   სრული დასახელება  ( ქალაქი ,  რაიონი ,  სოფელი) 

2)  გუნდის სახელწოდება;

3)  კაპიტნისა  და  გუნდის წევრთა სია, თითოეულზე  კლასის  მითითებით;

4) გულშემატკივართა  მიერ შესასრულებელი საკონცერტო ნომრების ჩამონათვალი     

       (ქართული ხალხური სიმღერა და საგალობელი);

5)  გუნდის ხელმძღვანელის, სკოლის დირექტორისა და სკოლის საკონტაქტო მონაცემები;

6)  50 კითხვა-პასუხი წმიდა წერილიდან (25 - ძველი და  25 - ახალი აღთქმიდან), თითოეულზე წყაროს მითითებით (გამოიყენეთ მხოლოდ საპატრიარქოს მიერ გამოცემული ბიბლია).

წყაროების მითითების მაგალითები: 

 1. (დაბ. 1; 7);    2. (მთ. 3; 19);      3. (I მეფ. 5; 12)    4. (აპოკ. 4; 7)   და   ა.შ. 

 

 

განაცხადები მიიღება

 2023  წლის  28 თებერვლის  ჩათვლით

 

სამუშაო დღეებში (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით), 11.00 დან - 18.00  საათამდე,  როგორც წერილობით,  ასევე ელექტრონული  ფოსტის საშუალებით, მისამართზე:

e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

განაცხადები  გადმოგზავნილი  უნდა  იყოს  სკოლის  ელექტრონული  ფოსტიდან.

 

მისამართი: ქ. თბილისი, ელიას მთა. წმ. სამების საკათედრო ტაძარი. საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი.

იმ შემთხვევაში, თუ რეგისტრაციამ წარმატებით ჩაიარა, თქვენ მიიღებთ სარეგისტრაციო ნომერს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დაუკავშირდით კონკურსის კოორდინატორს,  ქვემოთ   მითითებულ  საკონტაქტო  ნომრებზე.

 

კონკურსის  კოორდინატორი:        

ლელა  ბოჭორიშვილი        599 24 88 56  ;     579 33 19 13

                                               

 

 

 

 

კონკურსი „ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“

 

დაიწყო  2022-23  წლის სასკოლო ეტაპი 

 

 

 

სასკოლო ეტაპზე მონაწილეობენ შემდეგი სკოლები:

 

 

 

უფროსი ასაკობრივი ჯგუფები

 

 

 

1.  რუსთავი.   N4  სჯ. სკ.   ------   გუნდები:   „ჯვარი ვაზისა“;  „ახალნერგი“;  „წყალობა“;  „კარიბჭე“;  „კანდელი“;  „კელაპტარი“;  „მადლი“;   „მშვიდობა“;  „ნათელი“;  „ოსანა“;  „სათნოება“;  „სასოება“;  „საუნჯე“;  „ძლევაი“;  „ხარება“.

 

2.  რუსთავი N 22  სჯ. სკ.  -----  გუნდები:  „სათნოება“  ; „ალილუია;

 

3.  რუსთავის სიონთან არსებული სამრ. სკ. ,,მთაწმინდელი” ------  გუნდები:  „აღმოსავლეთის ვარსკვლავი“ ;   „გუთანი“

 

4.  სამტრედიის   წმ.  ნაზარი ლეჟავას სახ. მართლმ. სკ.  -------  „ჯვარი ვაზისა“;  „ელ-როი“.

 

5.  წმინდა ილია მართლის სახელობის ცაგერის გიმნაზია  -------  „აღმსარებელი“;  „ბოანერგეს“.

 

 

 

 

 

 

 

უმცროსი ასაკობრივი ჯგუფები

 

 

 

1. თბილისი.   ქართულ-ინგლისური სკოლა „ბრიტანიკა“ ----- გუნდები:  „გულის ხმა“;  „გონების ხმა“.

 

2.  რუსთავი.   N4  სჯ. სკ.  -------- გუნდები: „მხევალი“;  „საგანძური“;  „კარიბჭე“;  „კიდობანი“;  „მნათობი“;   „მოყვასი“;   „მრევლი“;  „მტრედები“;  „ნათელი“;  „სამყწსო“;  „სიონი“;  „ცისკარი“.

 

3.  რუსთავი N 22  სჯ. სკ.  -------- გუნდები:  „სათნოება“;  „ჩვენთან არს ღმერთი“;   „ალილუია“;   „ფსალმუნნი“;   „მადლი“.

 

4.  რუსთავის სიონთან არსებული სამრ. სკ. ,,მთაწმინდელი”  -------- გუნდები:  „კელაპტარი“;   „კანდელი“ 

 

5.  მარტვილი.   წმ.ამბროსი ხელაიას სახ. სკ.-------- გუნდები:  „კიდობანი“;   „მტრედები“

 

6.  სამტრედიის   წმ.  ნაზარი ლეჟავას სახ. მართლმ. სკ. -------- გუნდები:  „ალილუია“;  „კანდელი“.

 

7.  წმინდა ილია მართლის სახელობის ცაგერის გიმნაზია -------- გუნდები:   „ემანუელი“,  „ალილუია“;   „ბეთლემი“

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------

კონკურსის 

„ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“

2022   წლის 

ფინალური შეხვედრის შედეგები

 

უფროსი  ასაკობრივი ჯგ.

I    ადგილი  -  რუსთავი N 4  სჯ. სკ.        -  „ძლევაი“                     - 22 ქ.

II   ადგილი  -  ზუგდიდის N 2  სჯ. სკ. -  „ჯვარი მძლეველი“     - 21  ქ.

III  ადგილი -   რუსთავის N 4  სჯ. სკ.     -  „მშვიდობა“                - 19  ქ.

IV  ადგილი - ცაგერის წმ. ილია მართლის სახ. გიმნაზია - „აღმსარებელი“   - 13  ქ.

__________________________________________

 

უმცროსი  ასაკობრივი ჯგ.

 

I    ადგილი  -  რუსთავის N 4  სჯ. სკ.      -  „წყალობა“                  - 26 ქ.    

II   ადგილი  -  რუსთავის N 4  სჯ. სკ.      - „კარიბჭე“                    - 21 ქ.   

III  ადგილი  -  რუსთავის N 4  სჯ. სკ.      - „ამაღლება“                 - 13 ქ.    

IV  ადგილი  -  ხობი. სოფ. პირველი მაისის  სჯ. სკ.  - „ედემი“  - 10 ქ.      

__________________________________________

 

წლევანდელი საკონკურსო წელი, პანდემიის გამო, მოგვიანებით დაიწყო, ამასთან დაკავშირებით, მონაწილე გუნდების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირებული იყო და, შესაბამისად, კონკურენტული გარემო შედარებით დაბალი იყო.

ამიტომ "ჩვენს ვსწავლობთ ბიბლიის" საორგანიზაციო ჯგუფმა მიიღო გადაწყვეტილება, პირველ ადგილზე გასული გუნდებისთვის, წელს, იერუსალიმში მოგზაურობა ჩაანაცვლოს - კაბადოკიით.  

გამარჯვებულები შემდეგნაირად დაჯილდოვდნენ:

პირველ ადგილზე გასული გუნდები მოილოცავენ კაბადოკიას;

მეორე ადგილზე გასული გუნდები - ტაო-კლარჯეთს;

მესამე ადგილზე გასული გუნდები - საქართველოს რომელიმე კუთხეს.

 

 

იმედია, მომდევნო სასწავლო წელს არაფერი შეგვიშლის ხელს, რათა კონკურსი სრულფასოვნად ჩავატაროთ.

 

 

289040300 1165028690726565 2490525077768434465 n 

289033998 445138220366046 638680573672936753 n

289040300 1165028690726565 2490525077768434465 n

289043713 556437219264220 1505643518589166149 n

289063479 810430419940895 1727594864827857907 n

289087845 1077977193070757 6823668230122135008 n

289286900 728898934992814 309239106799057309 n

289289916 763618421667785 4433644990570847195 n

289296001 562113515475125 6768776859255128703 n

------------------------------

23 ივნისს  2  საათზე

გაიმართება

კონკურსის   

„ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“

2022   წლის 

ფინალური შეხვედრა

 

ფინალში გადასულია შემდეგი გუნდები:

 

 

უფროსი  ასაკობრივი ჯგ.

 

1.  რუსთავის N 4  სჯ. სკ. -  „მშვიდობა“   

2.  ცაგერის წმ. ილია მართლის სახ. გიმნაზია - „აღმსარებელი“

3.  ზუგდიდის N 2  სჯ. სკ. -  „ჯვარი მძლეველი“

4.  რუსთავი N 4  სჯ. სკ.  -  „ძლევაი“ 

 

__________________________________________

 

უმცროსი  ასაკობრივი ჯგ.

 

1. რუსთავის N 4  სჯ. სკ.  -  „წყალობა“      

2. რუსთავის N 4  სჯ. სკ.  - „კარიბჭე“        

3. რუსთავის N 4  სჯ. სკ.  - „ამაღლება“      

4. ხობი. სოფ. პირველი მაისის  სჯ. სკ.  - „ედემი“        

 

 

 

----------------------------------------

ინტელექტუალური  კონკურსი

„ჩვენ  ვსწავლობთ  ბიბლიას“

2 0 2 1 - 2 0 2 2    სასწავლო წელი

 

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი,  განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით, აცხადებს განაცხადების მიღებას   ინტელექტუალური კონკურსის  -  „ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“   სასკოლო ეტაპისთვის.

• მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს ტერიტორიასა და საზღვარგარეთ არსებული ნებისმიერი სკოლის მოსწავლეს;

•  კონკურსი გაიმართება ორ ასაკობრივ ჯგუფში: V-VIII და IX-XII კლასის მოსწავლეებში;

          ქვეყანაში არსებული პანდემიისა და რეგულაციების გათვალისწინებით,

          კონკურსის  დებულებაში  შევიტანეთ ცვლილებები:

•  თითოეული გუნდი შედგება  4  ძირითადი და  1  სათადარიგო წევრისგან;

•  თითოეულ გუნდს ჰყავს მხარდამჭერები (არაუმეტეს 3-4 მოსწავლისა), რომლებიც შეასრულებენ ქართულ ხალხურ სიმღერასა და საგალობელს;

•  მხარდამჭერთა ჯგუფი ყალიბდება იმავე სკოლის მოსწავლეებით, რომლითაც დაკომპლექტებულია მოასპარეზე გუნდი.

•    კონკურსი  ტარდება ხუთ ეტაპად:

1. სასკოლო;

2. სარაიონო;

3. ზონალური;

4. ნახევარფინალი;

5. ფინალი

ასევე ჩატარდება სანუგეშო ეტაპები, რომელიც გულისხმობს შემდეგ ეტაპზე გადასვლის შესაძლებლობას (იხ. კონკურსის დებულება).

• თითოეულმა გუნდმა უნდა წარმოადგინოს განაცხადი, რომელშიც მითითებული იქნება:

1) ქალაქის ,  რაიონის ,  სოფლის  სკოლის   სრული დასახელება

2)  გუნდის სახელწოდება;

3)  კაპიტნისა და გუნდის წევრთა სია, თითოეულზე კლასის მითითებით;

4) გულშემატკივართა  მიერ შესასრულებელი საკონცერტო ნომრების ჩამონათვალი (ქართული ხალხური სიმღერა და საგალობელი);

5)  გუნდის ხელმძღვანელის, სკოლის დირექორისა  და  სკოლის საკონტაქტო მონაცემები;

6)  50 კითხვა-პასუხი წმიდა წერილიდან (25 - ძველი და  25 - ახალი აღთქმიდან), თითოეულზე წყაროს მითითებით (გამოიყენეთ მხოლოდ საპატრიარქოს მიერ გამოცემული ბიბლია).

წყაროების მითითების მაგალითები: 

 1. (დაბ. 1; 7);    2. (მთ. 3; 19);      3. (I მეფ. 5; 12)    4. (აპოკ. 4; 7)   და   ა.შ.

 

განაცხადები მიიღება

 2022 წლის  14  იანვრის ჩათვლით

 

სამუშაო დღეებში (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით), 11.00 დან - 18.00  საათამდე,  როგორც წერილობით,  ასევე ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, მისამართზე:

e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

მისამართი: ქ. თბილისი, ელიას მთა. წმ. სამების საკათედრო ტაძარი. საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი.

იმ შემთხვევაში, თუ რეგისტრაციამ წარმატებით ჩაიარა, თქვენ მიიღებთ სარეგისტრაციო ნომერს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დაუკავშირდით კონკურსის კოორდინატორს,  ქვემოთ   მითითებულ  საკონტაქტო  ნომრებზე.

 

კონკურსის  კოორდინატორი:        ლელა  ბოჭორიშვილი

                                                           

                                                            599 24 88 56  ;     579 33 19 13

                                               

 

-----------------------------------------------------------

 

 ინტელექტუალური  კონკურსი

„ჩვენ  ვსწავლობთ  ბიბლიას“

2 0 1 9 - 2 0 20    სასწავლო წელი

სარაიონო ეტაპი

 

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი,  განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით, აცხადებს განაცხადების მიღებას   ინტელექტუალური კონკურსის  -  „ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“   სარაიონო ეტაპისთვის.

• მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს ტერიტორიასა და საზღვარგარეთ არსებული ნებისმიერი სკოლის მოსწავლეს;

•  კონკურსი გაიმართება ორ ასაკობრივ ჯგუფში: V-VIII და IX-XII კლასის მოსწავლეებში;

•  თითოეული გუნდი შედგება შვიდი ძირითადი  და სამი სათადარიგო წევრისგან;

•  თითოეულ გუნდს ჰყავს მხარდამჭერები, რომლებიც შეასრულებენ ქართულ ხალხურ სიმღერასა და საგალობელს;

•  მხარდამჭერთა ჯგუფი ყალიბდება იმავე სკოლის მოსწავლეებით, რომლითაც დაკომპლექტებულია მოასპარეზე გუნდი.

•    კონკურსი  ტარდება ხუთ ეტაპად:

1. სასკოლო;

2. სარაიონო;

3. ზონალური;

4. ნახევარფინალი;

5. ფინალი

ასევე ჩატარდება სანუგეშო ეტაპები, რომელიც გულისხმობს შემდეგ ეტაპზე გადასვლის შესაძლებლობას (იხ. კონკურსის დებულება).

• თითოეულმა გუნდმა უნდა წარმოადგინოს განაცხადი, რომელშიც მითითებული იქნება:

1) ქალაქის ,  რაიონის ,  სოფლის  სკოლის   სრული   დასახელება

2)  გუნდის  სახელწოდება;

3)  კაპიტნისა და გუნდის წევრთა სია,  თითოეულზე  კლასის  მითითებით;

4) გულშემატკივართა მიერ შესასრულებელი საკონცერტო ნომრების ჩამონათვალი (ქართული ხალხური სიმღერა და საგალობელი);

5)  გუნდის ხელმძღვანელის, სკოლის დირექორისა  და  სკოლის საკონტაქტო მონაცემები;

6)  50 კითხვა-პასუხი წმიდა წერილიდან (25 - ძველი და  25 - ახალი აღთქმიდან), თითოეულზე წყაროს მითითებით (გამოიყენეთ მხოლოდ საპატრიარქოს მიერ გამოცემული ბიბლია).

წყაროების მითითების მაგალითები: 

 1. (დაბ. 1; 7);    2. (მთ. 3; 19);      3. (I მეფ. 5; 12)    4. (აპოკ. 4; 7)   და   ა.შ.

 

განაცხადები მიიღება

 2020 წლის  24 თებერვლის  ჩათვლით.

 

სამუშაო დღეებში (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით), 11.00 დან - 18.00  საათამდე,  როგორც  წერილობით,  ასევე ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, მისამართზე:

e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

მისამართი: ქ. თბილისი, ელიას მთა. წმ. სამების საკათედრო ტაძარი. საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი.

იმ შემთხვევაში, თუ რეგისტრაციამ წარმატებით ჩაიარა, თქვენ მიიღებთ სარეგისტრაციო ნომერს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დაუკავშირდით კონკურსის კოორდინატორს,  ქვემოთ  მითითებულ საკონტაქტო ნომრებზე.

 

კონკურსის  კოორდინატორი:        ლელა  ბოჭორიშვილი

                                                           

                                                            599 24 88 56  ;     579  33 19 13

                                               

 


"ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას"  დებულება

 

პედაგოგთა ლიგა
2019 წლის ფინალური შეხვედრის შედეგები

 

პედაგოგთა ლიგა I ეტაპის შედეგები

2018-2019 წლის ფინალური შეხვედრის შედეგები

 ნახევარფინალური შეხვედრების შედეგები

 

 

ინტელექტუალური  კონკურსი

„ჩვენ  ვსწავლობთ  ბიბლიას“

2 0 1 9 - 2 0 20    სასწავლო წელი

სარაიონო ეტაპი

 

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი,  განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით, აცხადებს განაცხადების მიღებას   ინტელექტუალური კონკურსის  -  „ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“   სარაიონო ეტაპისთვის.

• მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს ტერიტორიასა და საზღვარგარეთ არსებული ნებისმიერი სკოლის მოსწავლეს;

  კონკურსი გაიმართება ორ ასაკობრივ ჯგუფში: V-VIII და IX-XII კლასის მოსწავლეებში;

  თითოეული გუნდი შედგება შვიდი ძირითადი  და სამი სათადარიგო წევრისგან;

  თითოეულ გუნდს ჰყავს მხარდამჭერები, რომლებიც შეასრულებენ ქართულ ხალხურ სიმღერასა და საგალობელს;

  მხარდამჭერთა ჯგუფი ყალიბდება იმავე სკოლის მოსწავლეებით, რომლითაც დაკომპლექტებულია მოასპარეზე გუნდი.

    კონკურსი  ტარდება ხუთ ეტაპად:

1. სასკოლო;

2. სარაიონო;

3. ზონალური;

4. ნახევარფინალი;

5. ფინალი

ასევე ჩატარდება სანუგეშო ეტაპები, რომელიც გულისხმობს შემდეგ ეტაპზე გადასვლის შესაძლებლობას (იხ. კონკურსის დებულება).

• თითოეულმა გუნდმა უნდა წარმოადგინოს განაცხადი, რომელშიც მითითებული იქნება:

1) ქალაქის ,  რაიონის ,  სოფლის  სკოლის   სრული   დასახელება

2)  გუნდის  სახელწოდება;

3)  კაპიტნისა და გუნდის წევრთა სია,  თითოეულზე  კლასის  მითითებით;

4) გულშემატკივართა მიერ შესასრულებელი საკონცერტო ნომრების ჩამონათვალი (ქართული ხალხური სიმღერა და საგალობელი);

5)  გუნდის ხელმძღვანელის, სკოლის დირექორისა  და  სკოლის საკონტაქტო მონაცემები;

6)  50 კითხვა-პასუხი წმიდა წერილიდან (25 - ძველი და  25 - ახალი აღთქმიდან), თითოეულზე წყაროს მითითებით (გამოიყენეთ მხოლოდ საპატრიარქოს მიერ გამოცემული ბიბლია).

წყაროების მითითების მაგალითები: 

 1. (დაბ. 1; 7);    2. (მთ. 3; 19);      3. (I მეფ. 5; 12)    4. (აპოკ. 4; 7)   და   ა.შ.

 

განაცხადები მიიღება

 2020 წლის  24 თებერვლის  ჩათვლით.

 

სამუშაო დღეებში (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით), 11.00 დან - 18.00  საათამდე,  როგორც  წერილობით,  ასევე ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, მისამართზე:

e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

მისამართი: ქ. თბილისი, ელიას მთა. წმ. სამების საკათედრო ტაძარი. საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი.

იმ შემთხვევაში, თუ რეგისტრაციამ წარმატებით ჩაიარა, თქვენ მიიღებთ სარეგისტრაციო ნომერს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დაუკავშირდით კონკურსის კოორდინატორს,  ქვემოთ  მითითებულ საკონტაქტო ნომრებზე.

 

კონკურსის  კოორდინატორი:        ლელა  ბოჭორიშვილი

                                                           

                                                            599 24 88 56  ;     579  33 19 13

                                               

 

 

 SemoqmedebiTi