2019 წლის 14 ივნისს   საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდული სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის დარბაზში გაიმართა საჯარო სკოლების 24, №9 და №30 მერიის ხელოვნების სკოლის მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა.

ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო მოსწავლეთა ფერწერასა და გრაფიკაში შესრულებული ნახატები. გამოიფინა 100-ზე მეტი ნამუშევარი.

სტუდიის ხელმძღვანელი ნინო იოსავა.

 

 SemoqmedebiTi