16 ივნისი   -   3 საათი

1. თბილისის სასულიერო აკადემია-სემინარია

გუნდი  - „გული გონიერი“

2. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

გუნდი   - „ ჟამის მუშაკნი“

3. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გუნდი  -  „ადონაი-ნისი“

16 ივნისი   -   5 საათი

1. ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გუნდი   -  „ადონაი ნისი“

2. ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გუნდი   -  „მაგენდავიდი“

3. ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გუნდი   -  „ალილუია“

 

 

 SemoqmedebiTi