1 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრისა და საქართველოს შრომის ვეტერანთა და პენსიონერთა კავშირი "ამაგდარი"-ს ორგანიზებით, ახალგაზრდული ცენტრის დარბაზში გაიმართა ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო

 

 SemoqmedebiTi