29 სექტემბერს, საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და

ინტელექტუალური განვითარების ცენტრისა და საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანიზებით,

ახალგაზრდული ცენტრის დარბაზში გაიმართა რელიგიურ თემატიკისადმი მიძღვნილი საღამო.

საღამო, მახათას მთაზე, ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის სამონასტრო კომპლექსის

მშენებლობას მიეძღვნა.

 

 

 SemoqmedebiTi