საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი
აცხადებს მოხსენებების მიღებას სამეცნიერო-სასკოლო
კონფერენციისათვის

"რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში" (დებულება)