სარაიონოს სანუგეშო ეტაპზე მონაწილე უფროსი ასაკის გუნდები
რუსთავის N28 საჯ. სკოლა ------------------------------------------- „კანდელი“ 20ქ.
წმ. თამარ მეფის სახ. სკოლა ------------------------------------------„არსიანი“ 17ქ.
ქუთაისის N29 საჯ. სკოლა --------------------------------------------„ორნატი“ 18ქ.
ქუთაისის N31 საჯ. სკოლა --------------------------------------------„ბეთელი“ 19ქ.
ზუგდიდის რ/ნ, რიყის საჯ. სკოლა--------------------------------„ბეთელი“ 18ქ.

 

 

 SemoqmedebiTi