სანუგეშო ფინალში მონაწილე უმცროსი ასაკის გუნდები

 

„კელაპტარი “ -  სამტრედიის წმ. ნაზარი ლეჟავას სახ. მართლმადიდებლური სკოლა /  16 (+1)„ითიკანი“ _ ქუთაისის N30 საჯ. სკოლა  / 18 (-1)„ძლევაი“ _ რუსთავის N4 საჯ. სკოლა /  20 (+1)