სანუგეშო-ზონალურ ეტაპზე მონაწილე უმცროსი ასაკის გუნდები

 


„ითიკანი“ _ ქ. ქუთაისის N 30 საჯ. სკოლა   / 19 ქულა„ძლევაი“ _ ქ. რუსთავის N 4 საჯ. სკოლა  / 21 ქულა