5 დეკემბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის დარბაზში წარედგინა ნათია ჯანაშიას წიგნი _ "გამოიცნონ პატარებმა".

წიგნში თავმოყრილია 100-მდე რითმოცანა, რომლებიც  შემეცნებითი-გასართობი ხასიათისაა და განკუთვნილია დაბალი ასაკის ბავშვებისათვის.


"გამოიცნონ პატარებმა" - მრავალფეროვანი და საინტერესოა, როგორც შინაარსით, ასევე მხატრულობით. მასში წარმოდგენილია 80-ზე მეტი ფერადი ილუსტრაცია, რომლებიც ბავშვების დიდ მოწონებას დაიმსახურებს.

 

 SemoqmedebiTi