კონკურსი "ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას"
საყურადღებო ინფორმაცია!!!!
კონკურსის სარაიონო(!!!) ეტაპისთვის კითხვები ძველი აღთქმიდან მოიცავს დაბადებასა და გამოსვლას, ახალი აღთქმიდან კი მხოლოდ სახარებებს (ოთხივეს).

 

 SemoqmedebiTi