საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული   ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი  გაცნობებთ, რომ  იწყება განაცხადების მიღება  

 

ინტელექტუალური კონკურსის "ჩვენ   ვსწავლობთ   ბიბლიას"

სარაიონო  ეტაპისთვის. 

 

 განაცხადები მიიღება  2023 წლის 28 თებერვლის   ჩათვლით

 

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated (Monday, 13 February 2023 11:13)

 

 SemoqmedebiTi