საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული   ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი   იწყებს განაცხადების   მიღებას,   ინტელექტუალური   კონკურსის   

"ჩვენ   ვსწავლობთ   ბიბლიას"

სარაიონო  ეტაპისთვის

 

განაცხადები მიიღება  24 თებერვლის  ჩათვლით

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული   ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი   იწყებს განაცხადების   მიღებას,   ინტელექტუალური   კონკურსის   

"ჩვენ   ვსწავლობთ   ბიბლიას"

სარაიონო  ეტაპისთვის

 

განაცხადები მიიღება  24 თებერვლის  ჩათვლით

 

სრული ინფორმაცია იხილეთ განყოფილებაში - ინტელექტუალური კონკურსი - „ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას".

Last Updated (Friday, 07 February 2020 07:16)

 

 SemoqmedebiTi