რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში

28 თებერვლის ჩათვლით

აცხადებს მოხსენებების მიღებას

 

 

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის

 

სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი

 

28 თებერვლის ჩათვლით

 

აცხადებს მოხსენებების მიღებას

 

2020 წლის სასკოლო-პრაქტიკული კონფერენციისათვის

 

 

 

რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში

 

 

 

სრული ინფორმაცია იხილეთ განყოფილებაში - „რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში“.

.

Last Updated (Friday, 07 February 2020 07:19)

 

 SemoqmedebiTi