2019 წლის 19 აპრილს სასწავლო ცენტრის "ახალი გზის" ორგანიზებით, საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრის დარბაზში გაიმართა მცხეთის დღის ცენტრის ,, მომავლის რწმენის'' ბავშვთა ნახატებისა და ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-გაყიდვა. გამოიფინა 8 წლიდან 16 წლამდე ასაკის მოსწავლეთა ნამუშევრები.

 

 SemoqmedebiTi