კონკურსი „ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“ - 2018-2019

ნახევარფინალური შეხვედრების შედეგები

უფროსი ას. ჯგ.

1. რუსთავის N 22 სჯ. სკ. - „სათნოება“ - 26 ქ.

2. ადიგენის სჯ. სკ. - „ჭულევი“ - 25 ქ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ხონის ტექ. შემოქმ. გიმნაზია - „კარიბჭე“ - 22 ქ.

2. სამტრედიის წმ. ნაზარი ლეჟავას სახ. მართლმ. გიმნ. - „კელაპტარი“ - 17 ქ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ცაგერის ილია მართლის სახ. გიმნაზია - „ელშადაი“ - 12 ქ.

2. ხობის სოფ. 1 მაისის სჯ. სკ. - „ნოეს კიდობანი“ - 15 ქ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ზუგდიდის N 2 სჯ. სკ. - „ჯვარი მძლეველი“ - 21 ქ.

2. რუსთავის N4 სჯ. სკ. - „ნათელი“ - 15 ქ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ლენტეხი. სოფ. ჩოლურის სჯ.სკ. - „ჯვარი მძლეველი“ - 18 ქ.

2. ჩოხატაურის სამრევლო სკ. - „XI ჟამის მუშაკნი“ - 29 ქ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

უმცროსი ას. ჯგ.

1. ჩოხატაურის სამრევლო სკ. - „მოწყალე სამარიტელი“ - 26 ქ.

2. ხობის N 2 სჯ. სკ. - „ემანუელი“ - 6 ქ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. სამტრედიის მართლმად. გიმნაზია - „ალილუია“ - 15 ქ.

2. მესტია. წმ. ილარიონ ქართველის სკ-გიმნ. - „ადონაი“ - 13 ქ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. რუსთავის N 4 სჯ. სკ. - „ძლევაი“ - 19 ქ.

2. ზუგდიდის N 2 სჯ. სკ. - „ქარიზმა“ - 18 ქ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ქობულეთის წმ. კირიონ II-ის სახ. მართლმ. სკ. - „ივერონი“ - 12 ქ.

2. ცაგერის წმ. ილია მართლის სახ. გიმნ. - „კირიე ელეისონ“ - 11 ქ.

 

 SemoqmedebiTi