საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი
და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი
აცხადებს

განაცხადების მიღებას

ინტელექტუალური კონკურსის

"ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას"

2018-2019 სასწავლო წლის
სასკოლო ეტაპისთვის

განაცხადები მიიღება  31 ოქტომბრის  ჩათვლით

 

 

 SemoqmedebiTi