ადგილები შემდეგნაირად გადანაწილდა:
9 ივნისი - უფროსი ასაკობრივი ჯგუფები
I _ ქ. რუსთავი. N 4 სჯ. სკ. - გუნდი „ალილუია“ 
II _ ხონის ტექნიკური გიმნაზია - გუნდი „კარიბჭე“
III _ ჩოხატაურის ღვთისმშობლის სახ. სამრ-სკ. - გუნდი „XI ჟამის მუშაკნი“
IV _ ლენტეხი. სოფ. ჩოლურის სჯ. სკ. - გუნდი „ჯვარი მძლეველი“
V _ ქ. რუსთავი. N18 სჯ. სკ. - გუნდი „ჯვარი ვაზისა“
VI _ მესტია. წმ. ილარიონ ქართველის სახ. სკ.-გიმნაზია - გუნდი „ოსანა“
10 ივნისი - უმცროსი ასაკობრივი ჯგუფები
I _ ზუგდიდი. N2 სჯ. სკ. - გუნდი „ჯვარი მძლეველი“
II _ ჩოხატაურის ღვთისმშობლის სახ. სამრ-სკ. - გუნდი „მოწყალე სამარიტელი“
III _ თბი ლისი. N 85 სჯ. სკ. - გუნდი „იბერია“
IV _ ქ. რუსთავის N22 სჯ. სკ. - გუნდი „სათნოება“
V _ ქ. რუსთავი N 4 სჯ. სკ. - გუნდი „ძლევაი“
VI _ მესტია. წმ. ილარიონ ქართველის სახ. სკ.-გიმნაზია - გუნდი „ადონაი“

 

 SemoqmedebiTi