1. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გუნდი  -  „ადონაი-ნისი“   -  24   ქულა


1. ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გუნდი   -  „ალილუია“  -  21   ქულა
გამარჯვებული გუნდი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გუნდი  -  „ადონაი-ნისი“   -  24   ქულა

 

 

 

 SemoqmedebiTi