16 ივნისი   -   3 საათი


1. თბილისის სასულიერო აკადემია-სემინარია

გუნდი  - „გული გონიერი“ - არ გამოცხადდა

2. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

გუნდი   - „ ჟამის მუშაკნი“   -  7 ქულა

3. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გუნდი  -  „ადონაი-ნისი“   -  22  ქულა


16 ივნისი   -   5 საათი


1. ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გუნდი   -  „ადონაი ნისი“  -  9  ქულა

2. ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გუნდი   -  „მაგენდავიდი“  -  13  ქულა

3. ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გუნდი   -  „ალილუია“  -  17  ქულა

 

 SemoqmedebiTi