2017 წლის 15 ივნისს საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის დარბაზში გაიმართა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა საზაფხულო შემაჯამებელი გამოფენა.

ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო 6 დან -15 წლამდე ასაკის მოსწავლეთა 200-მდე ნამუშევარი. გამოიფინა ფერწერასა და გრაფიკაში შესრულებული ნახატები და გამოყენებითი ხელოვნების ნამუშევრები.

 

 

 SemoqmedebiTi