9 ივნისი

ას. ჯგ.

I ადგილი  - ჩოხატაურის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლი სახ. სამრ. სკ.  - XI ჟამის მუშაკნი

II ადგილი  - რუსთავის N 4 სჯ. სკ.  - ალილუია

III ადგილი   - რუსთავის NN 18 სჯ. სკ.  - ჯვარი ვაზისა

IV. ადგილი   - ლენტეხი. სოფ. ჩოლურის სჯ. სკ. - ჯვარი მძლეველი

V. ადგილი   - ლანჩხუთი. სოფ. სუფსის სჯ. სკ.  - ელია

VI. ადგილი  - მესტია. სოფ. ლენჯერის სჯ. ს.  - კიდობანი

10 ივნისი

ას. ჯგ.

I ადგილი  - მესტია. წმ. ილარიონ ქართველის მართლ. სკ-გიმნაზია - „ოსანა

II ადგილი  - ხონის ტექნ. შემოქმ. გიმნაზია -  „იმედი

III ადგილი  - რუსთავის N4 სჯ. სკ.  - „ძლევაი

IV ადგილი  - რუსთავის N 4 სჯ. სკ.  - „მადლი

 

 

 SemoqmedebiTi