9 ივნისი
ას. ჯგ.

1. ჩოხატაურის ყოვლადწმ. ღვთისმშობლი სახ. სამრ. სკ.  - XI ჟამის მუშაკნი
2. ლენტეხი. სოფ. ჩოლურის სჯ. სკ. - ჯვარი მძლეველი
3. რუსთავის NN 18 სჯ. სკ.  - „ჯვარი ვაზისა“ 
4. მესტია. სოფ. ლენჯერის სჯ. აკ.  - „კიდობანი“ 
5. რუსთავის N 4 სჯ. სკ.  - „ალილუია“ 
6. ლანჩხუთი. სოფ. სუფსის სჯ. სკ.  - „ელია“ 

10 ივნისი
ას. ჯგ.


1. რუსთავის N4 სჯ. სკ.  - „ძლევაი
2. რუსთავის N 4 სჯ. სკ.  - „მადლი
3. მესტია. წმ. ილარიონ ქართველის მართლ. სკ-გიმნაზია - „ოსანა
4. ხონის ტექნ. შემოქმ. გიმნაზია -  „იმედი

 

 

 SemoqmedebiTi