ას. ჯგ.

1. ჩოხატაურის ყოვლადწმ. ღვთისმშობლი სახ. სამრ. სკ.  - XI ჟამის მუშაკნი

2. ლენტეხი. სოფ. ჩოლურის სჯ. სკ. - ჯვარი მძლეველი

3. რუსთავის NN 18 სჯ. სკ.  - „ჯვარი ვაზისა

4. მესტია. სოფ. ლენჯერის სჯ. აკ.  - „კიდობანი

5. რუსთავის N 4 სჯ. სკ.  - „ალილუია

6. ლანჩხუთი. სოფ. სუფსის სჯ. სკ.  - „ელია


ას. ჯგ.

1. რუსთავის N4 სჯ. სკ.  - „ძლევაი

2. რუსთავის N 4 სჯ. სკ.  - „მადლი

3. მესტია. წმ. ილარიონ ქართველის მართლ. სკ-გიმნაზია - „ოსანა

4. ხონის ტექნ. შემოქმ. გიმნაზია -  „იმედი

 

 SemoqmedebiTi