ნახევარფინალისშეხვედრები

უფროსი ას. ჯგ.


1. ჩოხატაურისყოვლადწმ. ღვთისმშობლისახ. სამრ. სკ.  - XI ჟამისმუშაკნი- 32 ქ. (+1 ქ.)  ---   მასპინძელი

2. ადიგენი. სოფ. არალისსჯ. სკ. - „ირმისა- 6 ქ. (+1 ქ.)

3. რუსთავისN 22 სჯ. სკ.  - „სათნოება- 24 ქ. (-1 ქ.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. ზუგდიდისN 2 სჯ. სკ.   „კელაპტარი“  - 17 ქ. (+1 ქ.) --- მასპინძელი

2. ლენტეხი. სოფ. ჩოლურისსჯ.სკ. - ჯვარიმძლეველი“- 20 ქ. (+1 ქ.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. რუსთავის NN 18 სჯ. სკ.  - „ჯვარივაზისა“  - 26 ქ. (+1 ქ.) --- მასპინძელი

2. ცაგერისწმ. ილიამართლისსახ. გიმნაზია - „მართლმადიდებელი- 19 ქ. (+1 ქ.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. დედოფლისწყარო. სოფ. ხორნაბუჯისჯ. სკ.  - „ხორნაბუჯი- 17 ქ. (+1 ქ.) --- მასპინძელი

2. მესტია. სოფ. ლენჯერისსჯ. აკ.  - „კიდობანი“  - 25 ქ. (0 ქ.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. საგარეჯო. სოფ. ნინოწმიდასსჯ. სკ.  - „ჯვარივაზისა- 21 ქ. (-2 ქ.) --- მასპინძელი

2. რუსთავის N 4 სჯ. სკ.  - „ალილუია- 22 ქ. (-2 ქ.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. თბ. N191 სჯ. სკ.  - „სტიქაროსნები- 18 ქ.(+1 ქ.) --- მასპინძელი

2. ლანჩხუთი. სოფ. სუფსისსჯ. სკ.  - „ელია“  - 26 ქ. (+1 ქ.)


უმცროსი ას. ჯგ.


1. თბილისისN 85 სჯ. სკ.  -  „იბერია - 2017“ - 8 ქ. (+1 ქ.) --- მასპინძელი

2. რუსთავის N4 სჯ. სკ.  - „ძლევაი- 18 ქ. (+1 ქ.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. თბილისის N 191 სჯ. სკ.  - „ერთსულოვნება- 7 ქ. (0 ქ.) --- მასპინძელი

2. რუსთავის N 4 სჯ. სკ.  - „მადლი- 17 ქ.(0 ქ.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. მესტია. წმ. ილარიონქართველისმართლ. სკ-გიმნაზია - „ოსანა- 15 ქ.(+1 ქ.) --- მასპინძელი

2. ჩოხატაურისყოვლადწმ. ღვთისმშობლისსახ. სამრ-სკ. - „მოწყალესამარიტელი- 18 ქ. (+1 ქ.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. ზუგდიდის N 2 სჯ. სკ.  - „მტრედები- 12 ქ. (+1ქ.) --- მასპინძელი

2. ხონისტექნ. შემოქმ. გიმნაზია -  „იმედი- 14 ქ. (+1 ქ.)

 

 

 SemoqmedebiTi