საპატრიარქოს ახალგაზრულ ცენტრში გაიმართა ჩოხატაურის სტუდია "ხასამბეგურა"-ს საღამო. 13.09.10

დაწვრილებით...

 
საპატრიარქოს ახალგაზრდულ  ცენტრში მოეწყო წიგნის "ურთიერთარს სიმძიმე იტვირთეთ"_ წარდგინება. 03.09.10

დაწვრილებით...

 

sapatriarqos ახალგაზრდულ ცენტრში moewyo Jurnalist murad (mamia) alaSvilis SemoqmedebiTi saRamo. 31.09.10

დაწვრილებით...

 

 SemoqmedebiTi