20 სექტემბერის, საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის დარბაზში გაიხსნა მაია კაპანაძის პერსონალური გამოფენა. გამოფენაზე წარმოდგენილია: ბისერებით შესრულებული სამკაულები, ჩალით დამზადებული ნახატები და ხელნაკეთი თოჯინები.
გამოფენა გაგრძელდება 27 სექტემბრამდე.

 

 

 SemoqmedebiTi